På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidragen 2014

Bostadsanpassningsbidragen 2014
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-273-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-274-2
Rapport:
2015:27
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har i en årlig rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag under 2014. Antalet ärenden har ökat under 2014 men den totala kostnaden för kommunerna är densamma som under 2013.

Rapporten innehåller dels en sammanställning och redovisning av
kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2014 och uppgifter över de åtgärder som bidrag har beviljats till, dels en beskrivning av Boverkets tillsynsverksamhet.

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet gällande bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget. Målet med tillsynsarbetet är en väl fungerande bidragsverksamhet med en hög grad av rättssäkerhet för den enskilde medborgaren.

Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2014.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen