Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Behov av bostadsbyggande

Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
144
ISBN (tryck):
978-91-7563-243-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-244-5
Rapport:
2015:18

Byggbehovet påverkas framför allt av befolkningsutvecklingen och hushållsbildningen. Vi blir allt fler och andelen äldre ökar. Andra faktorer som ingår i prognosmodellen är rivningar i det befintliga beståndet, lediga lägenheter och den bostadsreserv som behöver finnas på marknaden.

Enligt den långsiktiga prognosen är det totala byggbehovet 558 000 nya bostäder mellan 2012 och 2025. Tre av fyra bostäder behöver byggas i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och behovet är störst fram till år 2018.

Men alla prognoser är förenade med osäkerhet. Befolkningen har under de första prognosåren 2012–2014 ökat mer än vad den ursprungliga beräkningen angav och framför allt förväntas denna utveckling fortsätta framöver. Även om bostadsbyggandet har ökat under de inledande åren har denna ökning inte varit tillräcklig för att möta befolkningsökningen. Sammantaget innebär utvecklingen att det långsiktiga behovet av bostäder 2015-2020 nu uppskattas till 426 000 bostäder, eller 71 000 per år

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen