Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barns och ungas utemiljö – en europeisk utblick

Planering av förskole- och skolmiljöer i Norden, England och Frankrike

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-281-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-282-7
Rapport:
2015:30

Rapporten "Barns och ungas utemiljö – en europeisk utblick" är en fördjupningsstudie inom ramen för regeringsuppdraget om barns och ungas utemiljö. Här görs en internationell utblick över förhållandena gällande skolgårdar i de nordiska länderna samt i England och Frankrike.

Boverket hade under 2014-15 tillsammans med Tankesmedjan Movium regeringens uppdrag att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. I arbetet med vägledning och allmänna råd uppstod behovet att jämföra Sverige med andra länder. Det behövdes en kartläggning om hur situationen och utvecklingen av barns och ungas utemiljö ser ut i vår europeiska omvärld.

Diskussionsunderlag

Syftet med rapporten är inte att vara heltäckande, utan att bidra med ett kunskaps- och diskussionsunderlag till det fortsatta arbetet med barns och ungas utemiljöer i Sverige. Rapporten tar upp vilka regelverk som hanterar utemiljöer för barn och unga samt vilka nationella, regionala eller lokala riktlinjer för skolgård och gårdar för förskolor som finns i de studerade länderna.

Studien är gjord av Maria Nordström, docent och gästforskare vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi/AEM, SLU, Alnarp. Författaren ansvarar själv för innehållet.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen