På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barns och ungas utemiljö – en europeisk utblick

Planering av förskole- och skolmiljöer i Norden, England och Frankrike

Barns och ungas utemiljö – en europeisk utblick
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-281-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-282-7
Rapport:
2015:30

Rapporten "Barns och ungas utemiljö – en europeisk utblick" är en fördjupningsstudie inom ramen för regeringsuppdraget om barns och ungas utemiljö. Här görs en internationell utblick över förhållandena gällande skolgårdar i de nordiska länderna samt i England och Frankrike.

Boverket hade under 2014-15 tillsammans med Tankesmedjan Movium regeringens uppdrag att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. I arbetet med vägledning och allmänna råd uppstod behovet att jämföra Sverige med andra länder. Det behövdes en kartläggning om hur situationen och utvecklingen av barns och ungas utemiljö ser ut i vår europeiska omvärld.

Diskussionsunderlag

Syftet med rapporten är inte att vara heltäckande, utan att bidra med ett kunskaps- och diskussionsunderlag till det fortsatta arbetet med barns och ungas utemiljöer i Sverige. Rapporten tar upp vilka regelverk som hanterar utemiljöer för barn och unga samt vilka nationella, regionala eller lokala riktlinjer för skolgård och gårdar för förskolor som finns i de studerade länderna.

Studien är gjord av Maria Nordström, docent och gästforskare vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi/AEM, SLU, Alnarp. Författaren ansvarar själv för innehållet.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen