På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att bygga för en ökad jämställdhet

– exempelsamling om jämställdhet i den byggda miljön

Att bygga för en ökad jämställdhet
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-265-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-266-7
Rapport:
2015:23
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket ska på bästa möjliga sätt bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. En del i arbetet är att ta fram goda exempel på hur jämställdhetsperspektivet har hanterats inom byggsektorn.

Syftet med exempelsamlingen är att ge tips, inspiration och fungera som ett diskussionsunderlag inom byggsektorn om hur vi kan bygga för en ökad jämställdhet. En jämställd byggd miljö innebär att vi tar hänsyn till alla människors behov oavsett kön och utan att fastställa och återskapa traditionella könsmönster som begränsar individen. Miljön ska snarare bidra till att vi har fler möjligheter, i stället för att definiera vårt livsutrymme utifrån vår könstillhörighet.

Exempel från hemmet, fritiden och byggprocessen

I avsnittet om hemmet tar vi upp Athenahusen i Örebro och kollektivhuset Sofielund i Malmö. Fritiden belyser vi genom exemplet Funkabo fritidsgård i Kalmar och processen illustreras av arbetet på Liljewall Arkitekter i Göteborg.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice