Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-299-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-300-8

Information om de vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus och om förebyggande åtgärder till den som ska bygga nytt hus.

Upplaga 5.

En ny upplaga har kommit.

Sidansvarig: Publikationsservice