På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmännyttan – de boendes inflytande, sociala frågor och allmännyttiga aspekter

Allmännyttan – de boendes inflytande, sociala frågor och allmännyttiga aspekter
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-7563-305-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-306-0
Rapport:
2015:38
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket följer tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Det här är det andra deluppdraget, som fokuserar på hur bostadsföretagen har arbetat med boendeinflytande, sociala frågor och allmännyttiga aspekter.

Rapporten visar hur de kommunala bostadsföretagen har arbetat med:

  • Möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget för sina hyresgäster
  • Det är tydligt att boendeinflytande ser olika ut beroende på hur stor allmännyttan är på en ort men det tydliga engagemanget från bolaget är en framgångsfaktor. Vad gäller inflytande i bolaget är det fortfarande, efter fyra år med lagen, något som borde var mer utvecklat.
  • Sociala frågor och allmännyttiga aspekter inom ramen för sin verksamhet
  • De social satsningarna handlar allt mer om att skapa andra relationer till de boende än den traditionella hyresvärd-hyresgästrelationen. Att erbjuda hyresgäster som gått arbetslösa en längre tid arbete i bolaget är exempel på sådan annan relation. Vad gäller allmännyttiga aspekter kan nämnas de satsningar som görs av en del allmännyttiga bolag. Det rör sig om satsningar som kommunen – i normalfallet – kanske skulle stå för men där bolaget ser att man måste satsa för att behålla hyresgäster och öka trivseln i områdena.
  • Jämställdhetsaspekter. Det är ett område där engagemanget från bolagsstyrelserna kunde vara mer uttalat än vad det är.

Om uppdraget

Boverket har, enligt regleringsbrevet för 2015, i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering. Den här rapporten avser det andra deluppdraget.

Sidansvarig: Publikationsservice