På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

– tredje uppföljningen

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-241-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-242-1
Rapport:
2015:19
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket följer tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten är den tredje uppföljningen av detta uppdrag.

  • Rapporten visar hur de allmännyttiga bolagen fortsätter sin anpassning till lagstiftningen från 2011. Det är få men intressanta fall där lagstiftningen ändringar drivs till sin spets.
  • Boverket tittar också på hur parterna på hyresmarknaden hanterat de nya reglerna.
  • Det genomsnittliga resultatet av hyresförhandlingarna har till exempel under de senaste fyra åren (2011 till 2014) varit 2,7, 2,5, 1,9 respektive 1,7 procent.

Om uppdraget

Boverket har, enligt regleringsbrevet för 2015, i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice