Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2012

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2012
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-093-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-094-6
Rapport:
2014:1
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Det kommunala bostadsbolaget ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen.

Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2012.

Sidansvarig: Publikationsservice