På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av stödet till hållbara städer

Utvärdering av stödet till hållbara städer
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
156
ISBN (tryck):
978-91-7563-160-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-161-5
Rapport:
2014:26

Boverkets har genomfört en extern utvärdering av det ekonomiska stödet till hållbara städer. Utvärderingen består av två delar:

  • En del gällande stödets energi- och klimateffekter 
  • En del gällande stödets sociala effekter

Utvärderingarna visar att det är svårt att dra slutsatser om projektens effekter och resultat medan projekten fortfarande pågår. En framtida utvärdering, som inväntar resultat och tar hänsyn till projektens komplexitet, skulle möjliggöra en mer fullständig utvärdering av åtgärdernas effekter, inklusive deras kostnadseffektivitet.

Tillbaka till toppen