På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av radonbidraget

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-191-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-192-9
Rapport:
2014:37

På senare år har antalet ansökningar om radonbidrag minskat. På uppdrag av regeringen har Boverket nu genomfört en utvärdering av bidraget.

Utvärderingen visar att det finns flera orsaker till det minskade antalet ansökningar. Det rör sig framför allt om brist på information, både kring riskerna med radon och att det finns radonbidrag att söka. En annan bidragande faktor är införandet av rotavdraget som idag delvis konkurrerar med radonbidraget.

Boverkets slutsats är att det, under förutsättning att radonbidraget finns kvar, finns anledning att överväga ökade informationsinsatser och en nationell informationskampanj om radon. Vidare finns anledning att se över och uppräkna det maximala bidragsbeloppet som idag är 15 000 kronor för att på så sätt öka bidragets attraktivitet.

Boverkets roll

Boverket administrerar, tillsammans med landets länsstyrelser, statens bidrag till radonsanering i egnahem enligt förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.

Tillbaka till toppen