På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Urbant utvecklingsarbete

– delrapportering nr. två av regeringsuppdrag

Urbant utvecklingsarbete
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-117-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-118-9
Rapport:
2014:9

Från och med 2012 har Boverket en samordnande roll i det urbana utvecklingsarbetet – regeringens satsning för att minska utanförskapet i 15 stycken utvalda stadsdelar/bostadsområden. Detta är en andra delrapport som beskriver de kunskapsuppbyggande insatser som Boverket medverkat i eller den kunskapsspridning som myndigheten har initierat under 2013.

I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet har det sedan tidigare beslutats att regeringsuppdraget 2013 ska avrapporteras i form av en lägesbeskrivning, i stället för en kunskapsöversikt. Den övergripande kunskapsöversikten redovisas i början av 2015.

Tillbaka till toppen