På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden 2013

De sociala hyreskontraktens kvantitativa utveckling åren 2008–2013

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
35
ISBN (tryck):
978-91-7563-187-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-188-2
Rapport:
2014:36

Boverket har undersökt utvecklingen på den sekundära bostadsmarknaden, det vill säga kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Trenden är att allt fler kommuner hyr ut allt fler lägenheter i andra hand.

Ur innehållet

  • Mellan åren 2008 och 2013 har antalet sociala hyreskontrakt ökat från 11 700 till 16 300. Det är en ökning med cirka 45 procent.
  • Den här typen av bostadslösningar finns i nio av tio kommuner.
  • Antalet hushåll med barn under 18 år ökar.

Boverkets rapport visar också att den sekundära bostadsmarknaden ändrat ändamål i många kommuner. I stället för en tydlig inriktning mot hemlöshetsarbete framstår kommunernas bostadssociala verksamhet mer och mer som en slags bostadsförmedling.

En kombination av olika förändringar har lett fram till boendelösningarna i rapporten. Till några av de kända orsakerna hör avreglering av bostadsförsörjningslagen och bostadsanvisningslagen år 1993 samt ändrade bostadsbidragsregler 1997.

Boverkets uppdrag

Boverket och Socialstyrelsen följer sedan 2008 den sekundära bostadsmarknadens omfattning och utveckling. Definitionen av den sekundära bostadsmarknaden är kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad, eftersom bostadsmarknaden av olika anledningar inte godkänner dem som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är boendelösningar med någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt, där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler.

Den första sammanställningen gjordes år 2008 och den andra kartläggningen gjordes 2011. I denna rapport används resultatet från tre olika bostadsmarknadsenkäter.

Tillbaka till toppen