Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
63
ISBN (tryck):
978-91-7563-103-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-104-2
Rapport:
2014:5
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Ett samhälle består av såväl stora som små beståndsdelar. Staden är dels vägar, byggnader och parker, men lika viktigt för upplevelsen är detaljer som bland annat skyltar och ljusanordningar.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar tillsammans med förordning och föreskrifter ett mycket stort spektra från den regionala planeringen ner till de tekniska egenskapskraven i byggnader. En liten del bland dessa regler är bygglovsplikten för skyltar och ljusanordningar som finns i plan- och byggförordningen (PBF).

Regeringen har bett Boverket att se över om det går att göra lättnader i lovplikten för skyltar och ljusanordningar och vad det i så fall skulle kunna innebära.

Sidansvarig: Publikationsservice