Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen

Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
116
ISBN (tryck):
978-91-7563-097-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-098-4
Rapport:
2014:3
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att förbereda den kompetenssatsning rörande tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen (PBL) som regeringen aviserat i Budgetpropositionen för 2014.

Syftet är att kartlägga vilka som utbildningen bör vända sig till, vilka ämnen som bör ingå i en sådan samt på vilket sätt utbildningarna bör genomföras.

Sidansvarig: Publikationsservice