På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-185-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-186-8
Rapport:
2014:35

Rapporten tar upp länens analyser av bostadsmarknaden samt Boverkets arbete med stöd till länsstyrelserna.

Del 1 - Boverkets stöd

I del ett redovisas hur Boverket ger stöd till länsstyrelserna i deras arbete gentemot kommunerna. Som exempel nämns bland annat arbetet med att utveckla och förbättra Bostadsmarknadsenkäten och det pågående arbetet med en webbaserad vägledning. I vägledningen får kommunerna stöd kring hur de kan arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Del 2 - Länens analyser av bostadsmarknaden

Del två innehåller en sammanställning av länens regionala bostadsmarknadsanalyser. Där lyfts också exempel ur analyserna fram, som visar på olika återkommande situationer ute i länen.

Målgrupp

Boverkets sammanställning riktar sig främst till Regeringen och länsstyrelserna. Målgruppen för länens egna analyser är i första hand kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen