Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
978-91-7563-154-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-155-4
Rapport:
2014:23
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten "Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014," är den tredje som Boverket kommer med i ett långsiktigt arbete som ständigt utvecklas. Rapporten ska användas som underlag i regeringens miljömålsarbete om god bebyggd miljö. Den kan också användas av bygg-, fastighets och anläggningsbranscherna i arbetet med att minska miljöbelastningen och för ett mer hållbart byggande.

Boverket har med hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statistiska centralbyrån (SCB) utvecklat en metod för att sedan 1993 beskriva miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.

Sidansvarig: Publikationsservice