Låst läge på bostadsmarknaden

Marknadsrapport

Låst läge på bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
15
ISBN (tryck):
978-91-7563-138-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-139-4
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Den svenska bostadsmarknaden är i obalans. Bristen på bostäder är stor och det är omöjligt att på några få år lösa bostadsbristen utan att bättre använda de bostäder som redan finns. Trots att det finns många bostäder i dag är bostadsbristen akut. Efterfrågan på bostäder har ökat drastiskt under det senaste decenniet beroende på stigande inkomster, låga räntor, låga amorteringar och en under senare år rekordstor befolkningstillväxt.

Sidansvarig: Publikationsservice