På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapssammanställning och exempelsamling till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen

Kunskapssammanställning och exempelsamling  till hållbarhetsbestämmelserna i plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
236
ISBN (tryck):
978-91-7563-177-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-178-3
Rapport:
2014:31

Rapporten är en delredovisning av ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för att säkerställa ett ökat och tydligt fokus på hållbar utveckling vid tillämpningen av plan- och bygglagen.

Delredovisningen innehåller en kunskapssammanställning och exempelsamling som fokuserar på hanteringen av hållbar utveckling, allmänna intressen och nationella mål, planer och program på nationell, regional och kommunal nivå.

I arbetet med sammanställningen har fem studier tagits fram som redovisas i rapportens bilagor.

Tillbaka till toppen