Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
8
ISBN (tryck):
978-91-7563-109-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-110-3
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har ansvar för att få fler kommuner att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Kommunen driver samhällsutvecklingen och ansvarar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Fastighetsägaren gynnas av att arbeta strategiskt med tillgänglighet genom en ökad boendekvalité vilket kan leda till en lägre omflyttning och därmed mindre slitage.

Sidansvarig: Publikationsservice