På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö i kommunerna

en studie av miljömålsenkäten 2006–2013

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-7563-158-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-159-2
Rapport:
2014:25

Rapporten ger en bild av kommunernas arbete med frågor som rör miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och även i viss mån de andra miljökvalitetsmålen.

I rapporten framkommer det bland annat att energi och transporter har blivit mer aktuella frågor för kommunerna. Detta kan bland annat bero på ökat fokus på klimatförändringar och att kommuner och landsting har haft möjlighet att söka statligt stöd för energieffektivisering.

Rapporten bygger på resultaten från miljömålsenkäten. Enkäten tas fram i samarbete mellan Boverket och länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Tillbaka till toppen