Förvärvsgaranti

- möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
4
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-7563-164-6

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån.

Sidansvarig: Publikationsservice