Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

delrapport 1

Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-7563-156-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-157-8
Rapport:
2014:24
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Delrapporten innehåller en enklare förstudie inom ett större utredningsuppdrag. Det är den första delrapporten inom regeringsuppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus. Uppdraget i sin helhet slutredovisas till Socialdepartementet 2015.

Sidansvarig: Publikationsservice