På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
67
ISBN (tryck):
978-91-7563-179-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-180-6
Rapport:
2014:32

Boverket fick i januari 2014 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

I uppdraget har ingått att ta fram förslag till nya etappmål och konsekvensbedömda åtgärder som förväntas leda till en bättre måluppfyllelse av såväl miljökvalitetsmålet som generationsmålet. I uppdraget har även ingått att analysera hur grön teknik, miljöinnovationer och livscykelanalyser kan bidra till en bättre måluppfyllelse. Boverket redovisade uppdraget till regeringen i december 2014.

Boverket konstaterar att hittills planerade eller beslutade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet. Den genomgående tanken med strategin är att utgå från människans behov av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Boverket har i uppdraget identifierat och lyft fram insatsområden som bedömts vara särskilt viktiga för att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

För att nå en bättre måluppfyllelse föreslås fyra nya etappmål med tillhörande åtgärder som ska ses som en inriktning på det fortsatta arbetet med miljökvalitetsmålet. Etappmål föreslås inom insatsområdena hållbar samhällsplanering, bebyggelsestruktur och transporter samt nybyggnad och utveckling av befintlig bebyggelse.

Uppdraget har skett i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet och Trafikverket.

Tillbaka till toppen