På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det svenska hyressättningssystemet

Det svenska hyressättningssystemet
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
110
ISBN (tryck):
978-91-7563-133-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-134-9
Rapport:
2014:13

Boverket har, i enlighet med 2014 års regleringsbrev, i uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering.

Innevarande rapport är en del av rapporteringen av ovanstående uppdrag. I denna rapport behandlar vi hur – på ett övergripande sätt – hyressättningssystemet i sin helhet fungerar. I bilaga 1 behandlas explicit den nya lagstiftningen som infördes den förste januari 2011.

Tillbaka till toppen