På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012–2013

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-111-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-112-7
Rapport:
2014:6

Enligt förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket bl.a. följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

I denna rapport behandlas moderniserings- och underhållsfrågor, valfrihetsfrågan utifrån försäljningar och ombildningar samt på konkurrensfrågan utifrån ägardirektiv och avkastningskrav. Rapporten bygger dels på Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2013 avseende 2012 och utvecklingstendenser under 2013 men även på en särskild enkät rörande modernisering och underhåll.

Tillbaka till toppen