På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets nulägesbeskrivning

– en del av romsk inkludering 2012-2032

Boverkets nulägesbeskrivning
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-7563-166-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-165-3
Rapport:
2014:27

Boverkets nulägesbeskrivning belyser den diskriminering som drabbar
medborgare med romsk identitet på den svenska bostadsmarknaden och som förhindrar dem att få sin rätt till bostad respekterad.

Nulägesbeskrivningen är en del av regeringens strategi för romsk
inkludering 2012-2032 och har skrivits parallellt med motsvarande
nulägesbeskrivningar från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och
Länsstyrelsen i Stockholms Län. Se länk under "relaterad information".

Nulägesbeskrivningen bygger på kvalitativa intervjuer med
nyckelpersoner på bostadsmarknaden och romska medborgare i fem
pilotkommuner. Kompletterande uppgifter har hämtats ur
Diskrimineringsombudsmannens arkiv och Boverkets förstudie i
Stockholm.

Tillbaka till toppen