Boverkets indikatorer november 2014

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Boverkets indikatorer november 2014
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-171-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-172-1

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice