Boverkets indikatorer april

Boverkets indikatorer april
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-7563-047-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-048-9

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice