På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidragen 2013

Bostadsanpassningsbidragen 2013
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-146-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-147-9
Rapport:
2014:21
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet gällande bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget. Målet med tillsynsarbetet är en väl fungerande bidragsverksamhet med en hög grad av rättssäkerhet för den enskilde medborgaren.

Denna rapport innehåller dels en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2013 och uppgifter över de åtgärder som bidrag har beviljats till, dels en beskrivning av Boverkets tillsynsverksamhet. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2013.

Sidansvarig: Publikationsservice