Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?

Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
8
ISBN (tryck):
978-91-7563-152-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-153-0
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du behöva anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

Sidansvarig: Publikationsservice