På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Attraktiva miljonprogramsområden i små kommuner – fyra fallstudier

Attraktiva miljonprogramsområden i små kommuner – fyra fallstudier
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
122
ISBN (tryck):
978-91-7563-115-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-116-5
Rapport:
2014:8

Denna rapport utgör en fallstudie över attraktivitetshöjande åtgärder som genomförts av fastighetsbolag i mindre kommuner.

Rapporten belyser de problem och utmaningar som råder på svaga bostadsmarknader, i kom­muner med vikande befolkningstal och överskott på bostäder.

Syftet med rapporten är att beskriva fyra miljonprogramsområden i olika orter och de åtgärder fastighetsägarna genomfört för att öka attraktiviteten och sänka vakansgraden.

Tillbaka till toppen