Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-7563-121-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-122-6

I Boverkets årsredovisning för 2013 summerar vi året som gått. Under året utökade Boverket sin redan omfattande verksamhet med fler uppdrag, den nya Analysavdelningen och fler medarbetare. Boverket satsade även på digitala vägledningar och webbseminarier.

Årsredovisningen inleds med "Gd har ordet". Därnäst kommer en resultatredovisning i fem avsnitt. Årsredovisningen innehåller även information om Boverkets regeringsuppdrag och den finansiella redovisningen som består av resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Sidansvarig: Publikationsservice