Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2011
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-87131-60-8
ISBN (PDF):
978-91-87131-61-5
Rapport:
2013:1
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Det kommunala bostadsbolaget ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen.

Rapporten är en sammanställning och redovisning över de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2011.

Sidansvarig: Publikationsservice