På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Urbant utvecklingsarbete

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
126
ISBN (tryck):
978-91-87131-88-2
ISBN (PDF):
978-91-87131-89-9
Rapport:
2013:6

Många års statliga satsningar för att minska boendesegregation och främja social integration har inte nått de resultat som politiken har önskat. Tvärtom talar mycket för att utvecklingen mot socioekonomiskt segregerade städer har accelererat på senare år.

Under 2012 har Boverket haft i uppdrag att inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet – regeringens satsning för att minska utanförskapet i 15 stycken utvalda stadsdelar/bostadsområden – bidra till fortsatt kunskapsuppbyggnad.

I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet har det beslutats att regeringsuppdraget ska avrapporteras i form av en läges- och analysrapport, i stället för en kunskapsöversikt.

Tillbaka till toppen