Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016"

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016"
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-7563-007-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-008-3
Rapport:
2013:12
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål.

Arbetet med delmålen ska redovisas till regeringen årligen i en särskild rapport åren 2012 till 2015.

I den första rapporten 2012 redovisade hur situationen var när arbetet med de uppsatta målen påbörjades. I denna andra rapport redovisar Boverket arbetet med delmålen och beskriver genomförda insatser och resultat.

Sidansvarig: Publikationsservice