Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016"

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-7563-007-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-008-3
Rapport:
2013:12

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål.

Arbetet med delmålen ska redovisas till regeringen årligen i en särskild rapport åren 2012 till 2015.

I den första rapporten 2012 redovisade hur situationen var när arbetet med de uppsatta målen påbörjades. I denna andra rapport redovisar Boverket arbetet med delmålen och beskriver genomförda insatser och resultat.

Tillbaka till toppen