Tillväxt kräver planering

Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan

Tillväxt kräver planering
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-058-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-059-5
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Hur den fysiska miljön planeras och utformas blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Där det finns tillgång till effektiva transporter och attraktiva boendemiljöer finns också goda möjligheter för företag att utvecklas.

I den här broschyren berättar några kommuner och en region om hur de arbetar med samverkan mellan planering och tillväxtarbete.

Sidansvarig: Publikationsservice