Tillståndet i den byggda miljön

Tillståndet i den byggda miljön
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-087-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-088-5
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Den byggda miljön är en omgivning som alla människor möter i sin vardag. Den påverkas och förändras hela tiden, ibland snabbt och ibland så långsamt att det tar tid innan vi ser förändringarna. Ett sätt att bidra till kunskap om hur samhället utvecklas är att sammanställa och utveckla indikatorer som belyser miljötillståndet i den byggda miljön.

I den här rapporten presenterar Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen indikatorer och data utifrån ett sammanhållet perspektiv på våra städer och tätorter. Det är vår förhoppning att rapporten ger ny information och inspiration till att fortsätta följa upp den byggda miljön och till diskussioner om hur vi kan göra våra städer och tätorter mer hållbara.

Sidansvarig: Publikationsservice