Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

– uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
978-91-7563-050-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-051-9
Rapport:
2013:24

Under åren 2011-2016 arbetar Boverket med fem delmål inom strategin för funktionshinderspolitiken. Delmålen har ett fokus på att öka tillgängligheten i den fysiska miljön. Ett av delmålen, delmål 3, handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.

Rapporten är en uppföljning av det politiska delmål som ska se till att fler kommuner genomför tillgänglighetsinventeringar av sitt flerbostadshusbestånd. Med hjälp av en exempelsamling är syftet att rapporten ska uppmuntra fler kommuner att inventera sitt flerbostadshusbestånd.

Tillbaka till toppen