Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-7563-060-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-061-8
Rapport:
2013:23
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Enligt "Förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2011:1160)" ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna och lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet och sammanfatta och analysera länsstyrelsernas rapporter.

Denna rapport är resultatet av Boverkets årliga sammanställning.

Sidansvarig: Publikationsservice