På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

slutrapportering av ett regeringsuppdrag

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-87131-74-5
ISBN (PDF):
978-91-87131-75-2
Rapport:
2012:22

Boverket har under 2011-2012 haft regeringens uppdrag att samordna och utveckla arbetet med samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Uppdraget har skett i samverkan med Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting samt många andra aktörer i samhället.

Denna skrift utgör slutrapporteringen av själva regeringsuppdraget, men arbetet med uppdraget kommer att fortsätta under 2013, bl.a. genom att ta fram ett vägledningsmaterial och genomföra en nationell konferens. Arbetet kommer också att utvecklas genom konkretisering av Sverigebilderna i Boverkets Vision för Sverige 2025 avseende fysiska strukturer i och kring staden.

Tillbaka till toppen