Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-87131-80-6
ISBN (PDF):
978-91-87131-81-3
Rapport:
2013:3
112,36 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet och sammanfatta och analysera länsstyrelsernas rapporter. Denna rapport är resultatet av Boverkets årliga sammanställning.

De regionala analyserna ger en bild av utvecklingen på de olika regionala bostadsmarknaderna i länen. Varje län har sina specifika förutsättningar, men vissa gemensamma utmaningar återkommer också när vi studerar rapporterna. Årets analyser består av fördjupningar enligt två teman; boendesituationen för särskilda grupper och markfrågor.

Sidansvarig: Publikationsservice