Planeringsförenklande åtgärder II

– slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning

Planeringsförenklande åtgärder II
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-067-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-067-0
Rapport:
2013:26

Denna slutrapport är en komplettering av tidigare rapport sammanställd som svar på ett regeringsuppdrag att redovisa planeringsförenklande åtgärder och visa hur kommunerna tillämpar den nya plan-och bygglagen för att förenkla och förkorta tiden från idé till färdig byggnad.

Slutrapporten redovisar den kunskapsspridning som har genomförts.

 

Sidansvarig: Publikationsservice