Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-87131-82-0
ISBN (PDF):
978-91-87131-83-7
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten innehåller en genomgång av de översiktsplaner som togs fram mellan åren 2005–2010. Den visar att ca en tiondel av planerna har samordnats fullt ut med miljökvalitetsmålen. Samtidigt visar andra utredningar att kommunerna anser att speciellt målet God bebyggd miljö är viktigt att utgå ifrån i översiktsplanerna.

Denna rapport är en uppföljning av hur kommunerna har tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen i översiktsplanerna.

Sidansvarig: Publikationsservice