Kortskrift - Planera för rörelse!

Kortskrift - Planera för rörelse!
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-039-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-039-7

Boverket har under 2011–2012 haft regeringens uppdrag att samordna och utveckla arbetet med samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen.

Den här kortskriften sammanfattar innehållet i en nationell konferens som hölls i april 2013. Konferensen var både en avslutning och ett startskott på samma gång. En avslutning på Boverkets regeringsuppdrag om fysisk aktivitet och en uppmaning till alla er som arbetar med samhällsplanering och folkhälsoplanering att jobba vidare med frågan.

Sidansvarig: Publikationsservice