Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
72
ISBN (tryck):
978-91-7563-054-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-055-7
Rapport:
2013:25
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

På uppdrag av regeringen ska Boverket se över vilka hinder som föreligger för ökad bostadsproduktion på gruvorter samt föreslå åtgärder. Boverket ska också föreslå en ändring i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande samt redovisa hur förordningens nuvarande bestämmelser om lån för ombyggnation har tillämpats.

Rapporten är Boverkets svar på regeringens uppdrag. Rapporten innehåller en analys av identifierade hinder utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv samt förslag på möjliga statliga åtgärder.

Sidansvarig: Publikationsservice