Främjande av hållbar stadsutveckling

Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet

Främjande av hållbar stadsutveckling
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-002-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-003-8
Rapport:
2013:10
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet har sedan hösten 2009, inom två regeringsuppdrag med nära koppling till varandra, samverkat för att främja hållbar stadsutveckling.

Denna rapport innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts sedan mars 2011 samt för­slag på fortsatt arbete kommande år. Regerings­uppdragen har gett en stark grund för ett fortsatt samarbete mellan de fyra myndig­heterna med att särskilt lyfta fram bety­delsen av sociala och kulturella aspekter.

Ladda ner bilagor till rapporten

Bilaga 1: Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen
Bilaga 2: Samtal om stadspolitik 120424
Bilaga 3: Stadspolitik
Bilaga4: Sammanhållen nationell stadspolitik
Bilaga 5: WUF6 documentation
Bilaga 6: Riksantikvarieämbetets medverkan på World Urban Forum 2012

Sidansvarig: Publikationsservice