Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik

Förutsättningar för en fördjupad hyresstatistik
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-091-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-092-2
Rapport:
2013:36
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad hyresstatistik när det gäller såväl förstahandshyror som hyror avseende privatbostäder som helt eller delvis hyrs av enskilda som inte är näringsidkare. Föreliggande rapport är Boverkets redovisning av regeringsuppdraget.

Sidansvarig: Publikationsservice