Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
saknas

Detta är en sammanställning av tidigare gjorda Boverksrapporter som utifrån olika utgångspunkter behandlar etableringshinder på bostadsmarknaden.

Sidansvarig: Publikationsservice