På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Effektivare samhällsbyggnadsprocess, ”från ide till färdig byggnad”, med hjälp av digital teknik

– fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetsbildning

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
182
ISBN (tryck):
978-91-7563-070-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-071-7
Rapport:
2013:28

Denna rapport redovisar framställningen av fyra demonstratorer (proof of concept) som illustrerar hur en samordnad detaljplane- och fastighetsbildningsprocess kan byggas och fungera i en helt digital miljö.

Fyra företagskonstellationer erbjöd sig att beskriva en sådan samordnad process, för att på så sätt visa på de möjligheter och brister som ryms inom nuvarande regelverk och samarbetsmodeller. Företagskonstellationerna samverkade med kommuner som de har affärsförbindelser med.

Rapporten är en sammanställning av företagskonstellationernas resultat och deras önskemål om hur en fortsatt utveckling av en digital samverkan kan möjliggöras av myndigheter och av lagstiftare. Programmet SPF sammanfattar de generella slutsatserna ur demonstratorredovisningarna och pekar också på angelägna insatser som kan utföras inom offentlig sektor för att vidareutveckla en samordnad och digital detaljplane- och fastighetsbildningsprocess.

Tillbaka till toppen