Digital samverkan – exemplifierad genom samordnad detaljplanering och fastighetsbildning

Digital samverkan – exemplifierad genom samordnad detaljplanering och fastighetsbildning
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-072-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-073-1
Rapport:
2013:29
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

En återkommande och grundläggande tanke bakom all utveckling av e-förvaltning är att information, som redan finns tillgänglig hos myndigheter och kommuner, enkelt ska kunna återanvändas och vidareanvändas.

Denna promemoria behandlar digital samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen och de verksamheter som behandlas är den del som rör detaljplanering och fastighetsbildning.

Sidansvarig: Publikationsservice